GM Graveservice As

Drenering - Tomtgraving - Brøyting - Transport

Ansatte                                                                       Stilling                                                                    Tlf Nr

Johan E Grande                                            Daglig Leder/Eier                                                       957 47 369

Espen Grande                                               Prosjektleder/Maskinfører                                  480 50 775

Per Morten Vitsø                                         Brøyte sjåfør

Stig A Vanvik                                                  Brøyte Sjåfør

Lars Erling Olsen                                          Brøyte sjåfør

Magne Johansen                                         Brøyte sjåfør

Hvorfor oss?

hvorfor velge oss!

Vi har lang erfaring innen entrepenør virksomheten, vi utfører jobben raskt og effektivt, vi har også kompetansen og erfaringen jobben krever.

Hilsen J.E Grande